י"ב אלול, תשע"ב
30 אוגוסט 2012
230/2012
כתבה הילה די זהב, תחום ריכוז התוצר והשימושים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מאי-יולי 2012 (על פי נתוני מגמה) :

  • יצוא הסחורות עלה ב-9.5% בחישוב שנתי

  • יבוא חומרי גלם עלה ב-16.3% בחישוב שנתי

  • רכישות בכרטיסי אשראי עלו ב-2.6% בחישוב שנתי

  • מדד המכירות ברשתות שיווק עלה ב-2.0% בחישוב שנתי

  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% בחישוב שנתי

  • מספר לינות התיירים במלונות תיירות ירד ב-9.5% בחישוב שנתי

  • יבוא מוצרי השקעה ירד ב-18.8% בחישוב שנתי


מאי-יוני 2012 (על פי נתוני מגמה) :

  • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-3.4% בחישוב שנתי

  • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-2.7% בחישוב שנתי

  • מדד הפדיון לכל ענפי המשק עלה ב-2.5% בחישוב שנתי


[*] החל מחודש ינואר נתוני יבוא ויצוא סחורות מתפרסמים בשקלים חדשים .יצוין כי הנתונים בשקלים מומרים לפי שער 1 הדולר החודשי הממוצע של ארה"ב .מאז ,ההתייחסות בגוף ההודעה היא לנתונים בשקלים חדשים אם לא צוין אחרת


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}