ה' שבט, תשע"ב
29 ינואר 2012
023/2012
כתב חיים פורטנוי, תחום סטטיסטיקה של חינוך והשכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • שירותי החינוך והתרבות הבלתי פורמאליים הנפוצים ביותר בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים הם טיולים שנתיים (ב-88.5% מבתי הספר), טקסים (71.4%), מועצת תלמידים (63.3%), סל תרבות (62.9%), תוכנית לרכזי  טיולים (59.6%) ומבצעי התרמה (51.9%).

  • בבתי הספר העל־יסודיים בפיקוח החרדי מדווחת שכיחות נמוכה של שירותי חינוך ותרבות בלתי פורמאליים לעומת הפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי. הפער הגדול ביותר הוא בשכיחותן של מועצות התלמידים - בפיקוח הממלכתי (86.3%) לעומת הפיקוח החרדי (7.4%).

  • אחוז בתי הספר היסודיים המספקים טיפול על ידי קצין ביקור סדיר בחינוך הערבי (62.2%) גבוה לעומת אחוז זה בחינוך העברי (57.3%).

  • אחוז בתי הספר יסודיים המספקים ייעוץ פסיכולוגי בחינוך הערבי (80.2%) גבוהה בהשוואה לאחוז זה בחינוך העברי (78.4%).

  • אחוז בתי הספר היסודיים המספקים טיפול על-ידי עובד סוציאלי, שירותי ספרייה וייעוץ חינוכי גבוה יותר בחינוך העברי (40.2%, 61.6%, 78.8%) מאשר בחינוך הערבי (35.7% , 44.8% , ו- 62.4% בהתאמה).

  • שכיחותם של רוב שירותי הפרט (ייעוץ חינוכי, ייעוץ פסיכולוגי, טיפול על ידי קצין ביקור סדיר, טיפול על ידי עובד סוציאלי) נמוכה בפיקוח החרדי יחסית לשאר הפיקוחים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}