י"ד שבט, תשע"ב
07 פברואר 2012
030/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • שטח הנטיעות החדשות של עצי יער, בשנת 2011, הסתכם ב-10.4 אלף דונם - עלייה של 25% לעומת שנת 2010. מכלל מיני העצים שניטעו הנפוצים ביותר היו איקליפטוס (22%), אורן (13%), חרוב מצוי (9%) ושיטה (7%).

  • תפוקת פרי ההדר בעונת 2010/2011 הייתה כ-454 אלף טון, ירידה של כ-15% בהשוואה לעונה הקודמת. תפוקת פרי ההדר מהווה 44% מכלל תפוקת המטעים.

  • יבוא פרות יבשים הסתכם בשנת 2011 ב- 160.2 מיליון דולר, עלייה של 11.9% לעומת 2010.

  • הארצות מהן מיובאים רוב הפרות היבשים הנם ארה"ב וטורקייה.

  • הוצאה חודשית לתצרוכת של משק בית בישראל  על פירות יבשים היא 36.8 ₪ לחודש. החמישון העליון מוציא פי 1.7 מהחמישון התחתון על פירות יבשים. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}