ד' כסלו, תשע"ג
18 נובמבר 2012
313/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בסוף שנת 2011 חיו בישראל 2.58 מיליון ילדים (בני 17-0), המהווים כשליש מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ-1.814 מיליון ילדים יהודים, 688 אלף ילדים ערבים ( 604.8 אלף מוסלמים,46.1 אלף דרוזים וכ- 36.5 אלף נוצרים ערבים), ועוד 75.3 אלף ילדים אחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים). חלקם של הילדים היהודיים בכלל הילדים הוא 70%, של הילדים הערביים 27% ושל הילדים האחרים 3%.

 • בירושלים חלקם היחסי של הילדים הוא כ-40%; בתל אביב-יפו ובחיפה, אוכלוסיית הילדים מהווה כחמישית מאוכלוסיית העיר בלבד.

 • כ-96% מהילדים היהודים נולדו בישראל. כ-77% מהם הם ילדים לאב שגם הוא נולד בישראל.

 • בשנת 2011 נולדו בישראל כ-166 אלף תינוקות מהם כ-121.5  אלף לנשים יהודיות וכ-35.2  אלף לנשים מוסלמיות.

 • מספר הילדים הממוצע  עד גיל 17 למשק בית (למשקי בית שבהם יש ילדים בגילים אלו) היה הגבוה ביותר בבני ברק - 3.5 ובירושלים - 3.0, בהשוואה לממוצע הארצי – 2.4.

 • אחוז הילדים היהודים במשפחות חד הוריות עמד על 8% בהשוואה לכ-5% מהילדים הערבים במשפחות אלה. בקרב ילדי עולי בריה"מ, אחוז הילדים שגרו במסגרת של משפחה חד הורית עמד על 14%.

 • בשנת תשע"א (2010/2011) ביקרו 487,573 ילדים בגנים ציבוריים ובמעונות יום ציבוריים, ו-78,449 ילדים ביקרו בגנים פרטיים [1]. עם החלת מסקנות וועדת טרכטנברג לגבי החינוך הקדם-יסודי, בשנת תשע"ג אמורה תמונה זו להשתנות מאוד, כאשר רוב הילדים בגיל 3-4 צפויים ללמוד במסגרת של  הגנים הציבוריים.

 • שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות יב הגיע בתשע"א (2010/2011) ל-57%. בחינוך העברי שיעור הזכאים גבוה מזה בחינוך הערבי - 58% לעומת 50%.

 •  מספר תלמידי הפיקוח החרדי בדרג היסודי (כיתות א-ו) עלה מב- 95 אלף בתשס"א לכ- 150 אלף בתשע"א.

 • בשנת הלימודים תש"ע (2010) נפתחו 21,891 תיקים פליליים (תיקי פ"א) ל-11,680 בני נוער בגיל 12-18.

 • בשנת 2011, כ-17% (445 אלף) מכלל הילדים עד גיל 17 באוכלוסיית ישראל היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים של הרשויות המקומיות בישראל.

 • סך ההוצאה לתצרוכת במשקי בית עם ילדים הסתכמה בשנת 2011 ב- 15,907 ₪, לעומתם הוצאה לתצרוכת במשקי בית ללא ילדים הסתכמה ב 11,449 ₪.

 • שנת 2011 השמות הנפוצים ביותר בקרב בנות יהודיות היו נועה, שירה, תמר, מאיה, טליה ויעל.ברשימת הבנים היהודיים השם איתי היה השם הנפוץ ביותר והוא החליף את נועם שהיה השם הנפוץ ביותר ב-2010 ,שאר השמות הנפוצים היו: אורי, דוד, דניאל, יהונתן, אריאל, יוסף, עידו,  איתמר.

 • מתוך כלל הילדים  הנפגעים בתאונות דרכים (בגיל 14-0): 22 הרוגים - ירידה של כ-45% בהשוואה לשנת 2010 (40 הרוגים)


[1] כל מעונות היום נספרים כאן יחד עם "גנים ציבוריים". אין בנתונים התייחסות לצהרונים. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}