י"ד אייר, תשע"ב
06 מאי 2012
114/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • צריכת האנרגיה במשק הסתכמה בשנת 2010 ב- 13,300 אלפי שעט"ן,  עלייה של 3.1% לעומת שנת 2009.

  • ירידה רציפה ביחס האנרגיה [1] משנת 2003  ועד 2009. מנגד חלה עלייה של 1.8% ביחס האנרגיה בשנת 2010.

  • כמות מוצרי הנפט הכוללת, שהופקה בישראל בשנת 2010, הסתכמה ב- 12,618 אלפי שעט"ן, עלייה של 0.8% לעומת שנת 2009, ושל 8.8% לעומת שנת 2007.

  • צריכת סך כל מוצרי הנפט בשנת 2010 הסתכמה ב- 8,885 אלפי שעט"ן, עלייה של 2.3% לעומת שנת 2009.

  • יבוא מוצרי נפט, למעט חומרי זינה לזיקוק, הסתכם ב- 2,327 אלפי שעט"ן בשנת 2010, עלייה של 5.3% לעומת שנת 2009, לאחר ירידות בשנים 2008 ו-2009 ב- 31% ו-13% בהתאמה.

  • סך יצור החשמל בשנת 2010 עמד על 58,575 קוט"ש, עלייה של 5.7% לעומת שנת 2009.

  • השימוש במזוט פחת מ- 526 אלפי שעט"ן בשנת 2009 ל-388 אלפי שעט"ן בשנת 2010 – ירידה של 26.3%.  וזאת, במקביל לעלייה בשימוש בגז הטבעי ליצור חשמל ולתעשייה.

  • מינואר 2007  עד דצמבר 2011, עלה מדד המחיר לצרכן של בנזין 95 אוקטן בתדלוק מלא ובתדלוק עצמי ב- 32.5% ומחיר הסולר למכוניות עלה ב-66.8%.


[1] יחס האנרגיה מתקבל מחלוקת אספקת האנרגיה הראשונית (באלפי שעט"ן) בתוצר המקומי הגולמי בשקלים קבועים של שנת 1995. יחס זה מצביע על יעילות ניצול האנרגיה ביחס לתמ"ג וככל שהתוצאה נמוכה יותר, כך יעילות ניצול האנרגיה גבוהה יותר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}