כ"ט תשרי, תשע"ג
15 אוקטובר 2012
270/2012
כתבו מירב יפתח-אורן (תחום מחירים לצרכן), רות ויזנר (תחום ראש תחום מחירי יצרן), עידית אופק (תחום ראש תחום מחירי תשומות)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ספטמבר 2012 :

  • מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי

  • מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-3.0 אחוזים

  • מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים נותר ללא שינוי

  • מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים נותר ללא שינוי

  • מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה ב-0.5 אחוז

  • מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה ב-1.5 אחוזים

  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה ב- 2.1 אחוזים

  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים – זכייניות עלה ב- 2.5 אחוזים

  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים עלה ב-1.3 אחוזים


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}