י"ב חשון, תשע"ג
28 אוקטובר 2012
291/2012
כתב ליאור זיסמן, תחום מרשם עסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
חודשים יוני- אוגוסט 2012 - על פי נתוני מגמה :

  • עלייה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 12.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 7.3% בחודשים מרס – מאי 2012.

  • עלייה בפדיון ענפי המסחר והשירותים בשיעור של 9.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 7.6% בחודשים מרס – מאי 2012.

  • עלייה בפדיון ענפי התעשייה בשיעור של 13.0% בחישוב שנתי, לאחר עליה של 4.7% בחודשים
    מרס – מאי 2012
    .
    ​​
  • כפי שפורסם בהודעה הקודמת לגבי מדדי חודש יולי, ייתכן כי גם נתוני המדדים בחודש אוגוסט מבטאים הקדמת קניות, רכישות ותשלומים בעקבות ציפיות המשק להעלאת שיעור המע"מ ב-1% (מ-16% ל-17%) בתחילת חודש ספטמבר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}