כ"ח אב, תשע"ב
16 אוגוסט 2012
216/2012
כתב ליאור זיסמן, תחום מרשם עסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
חודשים אפריל- יוני 2012 - על פי נתוני מגמה :

  • עליה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 2.0% בחישוב שנתי, לאחר עליה של 0.1% בחודשים ינואר-מרס 2012.

  • עלייה בפדיון ענפי המסחר והשירותים בשיעור של 0.5% בחישוב שנתי, לאחר עליה של 1.1% בחודשים ינואר-מרס 2012.

  • עלייה בפדיון ענפי התעשייה בשיעור של 1.6% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 5.1% בחודשים
    ינואר-מרס 2012
    .


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}