כ"ט סיון, תשע"ב
19 יוני 2012
158/2012
כתבה שלומית זית, תחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
חודשים פברואר-אפריל 2012 - על פי נתוני מגמה :

  • ירידה בפדיון סך כל ענפי המשק בשיעור של 1.2% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 1.9% בחודשים נובמבר 2011 - ינואר 2012.

  • עלייה בפדיון ענפי המסחר והשירותים בשיעור של 3.9% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 0.4% בחודשים נובמבר 2011 - ינואר 2012.

  • ירידה בפדיון ענפי התעשייה בשיעור של 12.5% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 9.2% בחודשים ​​​​נובמבר 2011 - ינואר 2012.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}