כ"ט תמוז, תשע"ב
19 יולי 2012
185/2012
כתבה שלומית זית, תחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
חודשים מרס- מאי 2012 - על פי נתוני מגמה :

  • עליה בפדיון סך כל ענפי המשק בשיעור של 2.7% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 0.1% בחודשים דצמבר 2011 - פברואר 2012.

  • עלייה בפדיון ענפי המסחר והשירותים בשיעור של 7.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעליה של 3.2% בחודשים דצמבר 2011 - פברואר 2012.

  • ירידה בפדיון ענפי התעשייה בשיעור של 6.6% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 8.3% בחודשים ​​דצמבר 2011 - פברואר 2012.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}