כ"ג טבת, תשע"ב
18 ינואר 2012
013/2012
כתבה שלומית זית, תחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
חודשים ספטמבר-נובמבר 2011 - על פי נתוני מגמה :

  • עלייה בפדיון בסך כל ענפי המשק בשיעור של 0.7% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 0.7% בחודשים יוני-אוגוסט 2011.
    ​​
  • ירידה בפדיון ענפי המסחר והשירותים בשיעור של 1.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 1.5% בחודשים יוני-אוגוסט 2011.

  • עלייה בפדיון ענפי התעשייה בשיעור של 2.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 0.2% בחודשים
    יוני-אוגוסט 2011.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}