כ"ה ניסן, תשע"ב
17 אפריל 2012
094/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ההוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד בשנת תשס"ט הסתכמו ב- 1,521.7 מיליוני ₪ - עלייה ריאלית של כ-5 אחוזים לעומת תשס"ח (לא היה שינוי בין תשס"ז לתשס"ח) :​​​​​​

  • כ-63 אחוז מההוצאות היו במתמטיקה, במדעי הטבע וברפואה, 16 אחוז במדעי הרוח, במדעי החברה ובמשפטים, כ-16 אחוז בהנדסה ואדריכלות, כ-3 אחוזים בחקלאות ו-2 אחוזים  בתחום לא מוגדר. 

  • כמחצית מההוצאה הייתה לעלויות שכר והוצאות נלוות.

  • כ-59 אחוז ממימון ההוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד מקורו היה בישראל.

  • המגזר הציבורי (מישראל ומחו"ל) מימן כ-36 אחוז מההוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}