כ' אב, תשע"ב
08 אוגוסט 2012
204/2012
כתבו עמוס דגני*, זיו גורודיסקי**
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ממצאים עיקריים מסקר חברות רב-לאומיות 2009-2008: [1]

  • ההוצאות למו"פ [2] של חברות ישראליות בבעלות זרה (חברות IN) בשנת 2009 הסתכמו ב-4.7 מיליארד דולר ומהוות 62% מכלל ההוצאות למו"פ עסקי במשק. זו ירידה של 8% לעומת שנת 2008, עלייה של 7% לעומת שנת 2007 ועלייה של 36% לעומת שנת 2006.

  • יצוא המו"פ [3] של חברות IN בשנת 2009 הסתכם ב-3.4 מיליארד דולר ומהווה 92% מכלל יצוא המו"פ העסקי במשק בשנת 2009.

  • 90% מהיצוא של חברות IN בשנת 2009 היה לחברות-האם הזרות שלהן.
    ​​
  • 72% מהיצוא של חברות IN בשנת 2009 היה לארה"ב.

  • 23% מהמשרות של חברות IN בשנת 2009 היו במו"פ.

  • ההוצאות למו"פ של חברות-אם ישראליות בעלות חברות-בת בחו"ל (חברות OUT) בשנת 2009 הסתכמו ב-3.5 מיליארד דולר. בנוסף, ההוצאות למו"פ של חברות-הבת בחו"ל בשנת 2009 הסתכמו ב-1 מיליארד דולר ומהוות תוספת של 30% להוצאות של חברות-האם הישראליות.
  • 68% מההוצאות למו"פ של חברות-בת בחו"ל התבצעו ע"י חברות-בת בארה"ב.

  • 81% מההוצאות למו"פ בענפי התעשייה התבצעו ע"י חברות OUT.


[*] אומדני הפעילות של החברות הרב-לאומיות אינם כוללים את ענפי היהלומים וחברות פיננסיות.  

[1] הנתונים מבוססים על סקר דו-שנתי שנערך בלמ"ס בנושא פעילות חברות רב-לאומיות לשנים 2009-2008. החל משנת 2006 הסקר כולל נתונים לגבי פעילות המו"פ של החברות.
​​
​[2] ​​ההוצאות למו"פ כולל ת את עלות העבודה של העובדים המועסקים במו"פ, ההוצאה עבור רכישת חומרי גלם ועזר ששימשו למו "פ והוצאות אחרות עבור ביצוע עבודות מו"פ. ההוצאות למו"פ אינן כוללות השקעות בנכסים קבועים עבור מו"פ .

[3] יצוא המו"פ אינו כולל את היצוא הנובע ממכירתן של חברות הזנק ומכירת פטנטים וידע.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}