כ"ג תשרי, תשע"ג
09 אוקטובר 2012
262/2012
כתבו יפית אלפנדרי, ליאור דופז (תחום צריכה וכספים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הוצאות משקי הבית בישראל לשנת 2011 :

 • ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת למשק בית הייתה 13,967 ש"ח - ללא שינוי ריאלי בהשוואה לשנת 2010

 • סעיף הדיור המהווה כרבע מכלל ההוצאות של משק בית, הינו סעיף ההוצאה הגבוה ביותר

 • החמישון העליון של משקי הבית מוציא על סעיף תחבורה ותקשורת פי 4.3 מהחמישון התחתון

 • החמישון העליון של משקי הבית מוציא על סעיף הבריאות פי 3.3 מהחמישון התחתון 

 • כ-60% מסך קניות המזון של משקי הבית בישראל מתבצעות ברשתות השיווק

 • 10% מסך הקניות של מחשב ואביזריו מתבצעות דרך האינטרנט 


בעלות על מוצרים בשנת 2011 :

 • שיעור הבעלות על קו טלפון נייד גבוה ב-13 נקודות האחוז משיעור הבעלות על קו טלפון רגיל 

 • ל-71% ממשקי הבית יש שני טלפונים ניידים ויותר לעומת 38% בשנת 2001 

 • ל-%78 ממשקי הבית יש מחשב ו-70% ממשקי הבית מחוברים לאינטרנט

 • מבין מדינות ה-OECD ישראל ממוקמת באמצע בשיעור הבעלות על מחשב  ועל מנוי לאינטרנט
​​​
 • ל-20% ממשקי הבית יש שתי מכוניות ויותר; בעשירונים של משקי הבית, בעשירון העליון ל-50% יש שתי מכוניות ויותר ובעשירון התחתון ל-2% בעשירון משקי הבית העליון לכל מאה נפשות יש 80 מחשבים בהשוואה לעשירון התחתון, בו לכל מאה נפשות יש 15 מחשבים. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}