ז' טבת, תשע"ג
20 דצמבר 2012
346/2012
כתבו צופיה פישמן, יעקב כהן מכבי, תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2011:​

  • יצוא השירותים העסקיים [1] הסתכם ב- 17.5 מיליארד דולר ומהווה 65% מסך יצוא השירותים של המשק.

  • יבוא השירותים העסקיים הסתכם ב- 8.5 מיליארד דולר ומהווה 44% מסך יבוא השירותים של המשק.

  • יצוא שירותי מחקר ופיתוח ושירותי מחשוב הסתכמו ב- 8.9 מיליארד דולר המהווים 51% מסך יצוא השירותים העסקיים ו- 33% מסך יצוא השירותים של המשק.

  • יבוא שירותי מחקר ופיתוח ושירותי מחשוב הסתכמו ב- 1.3 מיליארד דולר המהווים 15% מסך יבוא השירותים העסקיים ו- 6% מסך יבוא השירותים במשק.

  • משקל ענפי השירותים מכלל יצוא השירותים העסקיים הינו 78% ומשקל ענפי המסחר והתעשייה הוא 16%.

  • משקל ענפי התעשייה מכלל יבוא השירותים העסקיים הינו 40% ומשקל ענפי השירותים הוא 35%. 

​​​​
[1]  שירותים עסקיים הוא שם כולל לשירותים הנסחרים עם חו"ל, למעט שירותי תיירות, תחבורה, ממשלה וביטוח. אלה האחרונים מפורטים בנפרד במאזן התשלומים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}