י"ב אלול, תשע"ב
30 אוגוסט 2012
231/2012
כתב אריה אברהם
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2011 הסתכמה הנסועה הארצית של כלי הרכב המנועיים ב-51 מיליארד ק"מ לערך, עלייה של כ-1.7%, בהשוואה לשנת 2010. עלייה זו נבעה מגידול של כ-4.2% במצבת הרכב (הממוצעת) ומירידה של כ-2.5% בנסועה השנתית הממוצעת לרכב. כך עולה מעיבוד נתוני סקר הנסועה (הקילומטראז') שבוצע במכוני הרישוי שהושלם בימים אלה. הנתונים יראו אור בקרוב בפרסום "סקר נסועה (קילומטראז') 2011" בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ​​​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}