י"ד כסלו, תשע"ג
28 נובמבר 2012
325/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מנוכי עונתיות :

  • יצוין שסדרות מנוכי עונתיות מבוססות על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה אחרי שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי. 


באוקטובר 2012 :

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 7.0% (לעומת 6.9% בספטמבר 2012).

  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.8% (לעומת 64.1% בספטמבר 2012).

  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 59.4% (לעומת 59.6% בספטמבר 2012).

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64 - 6.0% (לעומת 6.2% בספטמבר 2012). 

  • אחוז בני 25-64 ומעלה בכוח העבודה - 79.1% (לעומת 79.2% בספטמבר 2012).

  • שיעור התעסוקה בקרב בני 25-64 - 74.4% (בדומה לספטמבר 2012).

  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 76.7% (בדומה לספטמבר 2012).​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}