ח' תמוז, תשע"ב
28 יוני 2012
166/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מנוכי עונתיות :

  • יצוין שסדרות מנוכי עונתיות מבוססות על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה אחרי שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי. 


בחודש מאי 2012 :

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 7.1% (לעומת 6.8% באפריל 2012).

  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.7% (לעומת 63.4% באפריל 2012).

  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 59.2% (לעומת 59.1% באפריל 2012).

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64 - 6.1% (לעומת 5.9% באפריל 2012).

  • אחוז בני 25-64 ומעלה בכוח העבודה - 79.2% (לעומת 78.8% באפריל 2012).

  • שיעור התעסוקה בקרב בני 25-64 - 74.4% (לעומת 74.1% באפריל 2012).

  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 77.5% (לעומת 77.4% באפריל 2012).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}