י"ח טבת, תשע"ג
31 דצמבר 2012
357/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מנוכי עונתיות :

  • יצוין שסדרות מנוכי עונתיות מבוססות על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה אחרי שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי. 


בנובמבר 2012 :

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 6.7% (לעומת 6.9% באוקטובר 2012).

  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.9% (לעומת 63.7% באוקטובר 2012).

  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 59.7% (לעומת 59.3% באוקטובר 2012).

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64 - 5.7% (לעומת 5.9% באוקטובר 2012).

  • אחוז בני 25-64 ומעלה בכוח העבודה - 78.8% (לעומת 79.0% באוקטובר 2012).

  • שיעור התעסוקה בקרב בני 25-64 - 74.2% (לעומת 74.3% באוקטובר 2012).

  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 76.8% (בדומה לאוקטובר 2012).​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}