כ' חשון, תשע"ג
05 נובמבר 2012
298/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
תאונות דרכים עם נפגעים שנחקרו על ידי משטרת ישראל [1] :

בשנת 2011 :

  • מספר התאונות הקטלניות בשנת 2011 היה 309 והוא גבוה ב-1.3% לעומת שנת 2010 (305). 

  • במספר ההרוגים בשנת 2011 (341) חלה ירידה של 3.1% לעומת שנת 2010 (352). מספר ההרוגים הוא הנמוך ביותר ב-45 השנים האחרונות, מלבד שנת 2009 (341).

  • במספר הפצועים קשה חלה ירידה של כ-20% (1,340 פצועים קשה בשנת 2011 לעומת 1,683 בשנת 2010).

  • בני 65+ מהווים כ-22% מבין הולכי הרגל שנפגעו. (חלקם של בני 65+ בכלל האוכלוסייה הוא כ-10%). 

  • מעבר החצייה אינו ערובה לחצייה בטוחה - מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, כ-70% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש, כ-56% נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים (בני 65+), כ-67% נפגעו במעבר חצייה.

  • 60% מהנפגעים בתאונות דרכים היו גברים ו-40% היו נשים.

  • חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים (10.1%) גדול פי חמישה מחלקם בנסועה השנתית (כ-2%).

  • הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול: קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. בעוד שהנסועה השנתית גדלה ב-172% יחסית לשנת 1990, ומצבת כלי הרכב גדלה ב-164%, הרי ששטח הכבישים גדל ב-80%, ואורך הכבישים ב-41% בלבד.
 

בחודשים ינואר-ספטמבר 2012 (נתונים ארעיים) :

  • במספר התאונות הקטלניות בחודשים ינואר-ספטמבר 2012 (168), חלה ירידה של כ- 31% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2010 (244). 

  • במספר ההרוגים בחודשים ינואר-ספטמבר 2012 (192), חלה ירידה של כ- 29% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2010 (272). 

[1] לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון. תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון ראה בהמשך. נתוני תאונות הדרכים מפורסמים בנפרד עבור ישראל ללא אזור יהודה והשומרון ובנפרד עבור אזור יהודה והשומרון. זאת על מנת לאפשר מעקב רציף והשוואה מהימנה בין נתונים על פני חודשים ושנים. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}