י"ז טבת, תשע"ב
12 ינואר 2012
007/2012
כתבה הלן ברוסילובסקי, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2011 :

  • עלייה של 18.7% ביבוא הסחורות 

  • עלייה של 8.3% ביצוא הסחורות 

  • עלייה בסחר ביהלומים, 22.9% ביבוא ו-23.1% ביצוא

  • עלייה של 35.3% ביבוא מוצרי השקעה

  • עלייה של 25.1% ביבוא חומרי אנרגיה

  • עלייה של 10.6% ביבוא מוצרי צריכה


על פי נתוני המגמה בחודשים האחרונים (אוקטובר-דצמבר 2011) :

  • עלייה של 17.6% ביצוא הסחורות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים)

  • האטה בקצב העלייה של יבוא הסחורות


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}