כ"ג טבת, תשע"ב
18 ינואר 2012
012/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
סחר החוץ בשנת 2011 לעומת 2010 :

  • נמשכת הירידה בעודף המסחרי (ללא יהלומים) עם ארצות הברית, 13.9 מיליארד ש"ח לעומת 21.4 מיליארד ש"ח בשנת 2010 ו-25.3 מיליארד ש"ח ב-2009.

  • הארצות העיקריות בהן נרשם עודף בסחר הסחורות ללא יהלומים, פרט לארה"ב, הן: הממלכה המואחדת, הודו, ברזיל, רוסיה ומלזיה.

  • הגירעון הגדול ביותר (ללא יהלומים) נרשם בסחר עם סין, גרמניה, שוויץ, איטליה ויפן.

  • עלייה של 141% בגירעון המסחרי (ללא יהלומים) עם ארצות ה-OECD.

  • נמשכה הירידה במשקל של היצוא לארה"ב מ-35% ב-2009 ל-32% ב-2010 ול-29% ב-2011.

  • הארצות עמן היקף הסחר (יבוא+יצוא) הנו הגדול ביותר: ארה"ב, סין, גרמניה, הממלכה המאוחדת, הולנד, איטליה, טורקייה ויפן.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}