י"ט חשון, תשע"ג
04 נובמבר 2012
297/2012
כתב דורון סייג


 
ממצאים עיקריים בקרב בני 20 ומעלה :

התנהלות בנושאים פיננסיים :

  • חסכונות לטווח הארוך / לגיל הפרישה: מחצית מבני ה-20 ומעלה דיווחו שיש להם קרן פנסיה, לכשליש יש קופת גמל ול-22% יש ביטוחי מנהלים.

  • ביטוחים: ל-67% יש ביטוח בריאות ו / או סיעוד, ול-40% יש ביטוח מבנה דירה.

  • 80% דיווחו שהם עורכים השוואה של מחירי מוצרים לפני הקנייה.

  • 62% הגדירו את עצמם כיותר חסכנים מאשר בזבזנים.

  • 45% דיווחו על קושי בכיסוי ההוצאות החודשיות השוטפות.


השוואה בין-לאומית :

  • אחוז הישראלים המעדיפים חסכון לטווח רחוק על-פני הוצאת הכסף בהווה גבוה מהממוצע הבין-לאומי.

  • בקיאותם של הישראלים בנושאים כגון חישובי ריבית, אינפלציה, תשואה מול סיכון בהשקעות נמוכה מהממוצע הבין-לאומי. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}