כ"ג אלול, תשע"ב
10 ספטמבר 2012
236/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) החלה לבצע באופן שוטף בחודש מרס 2011, סקר חודשי שוטף חדש - "סקר אמון צרכנים" ("Consumer Confidence Survey"). הסקר מהווה חלק מסדרת פעולות המתבצעות במסגרת הצטרפותה של ישראל לארגון ה - OECD. ראו פרטים נוספים על הסקר באתר הלמ"ס.

סקר זה, המתבצע בקרב אוכלוסיית בני 21 ומעלה, נועד  לאסוף מידע על ההערכות של הפרטים לגבי השינויים הצפויים במצב הכלכלי, הערכות שעליהן מתבסס מדד אמון הצרכנים;  לאסוף מידע על ציפיות לשינויים במדד המחירים לצרכן; לסייע לזהות תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים, ולאסוף מידע לגבי ציפיות לרכישות גדולות ולשינוים ברמת החיסכון של האוכלוסייה.
 
המתודולוגיה של הסקר תואמת את ההנחיות של ארגון ה -OECD לסקרים מסוג זה. בזכות זאת, מתאפשרת השוואה של מדד אמון הצרכנים בין המדינות החברות בארגון.

מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין 100. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. כאשר המדד קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים.

ממצאים עיקריים:

מדד אמון הצרכנים בחודש אוגוסט עומד על 34%- , לעומת 24%-  בחודש אוגוסט 2011.  בחודשים מרס 2011 עד יולי 2012 מדד אמון הצרכנים נע בין 13%- לבין 24%-, והמדד בחודש אוגוסט 2012 (34%-) הוא המדד הנמוך ביותר שנצפה מאז תחילת הסקר במרץ 2011. יוזכר כי מדד אמון הצרכנים יכול לנוע בין 100%- לבין 100%+. ערכים שליליים של המדד מבטאים הערכות פסימיות של הפרטים בנוגע להתפתחויות כלכליות בשנים עשר החודשים הקרובים. בחודש אוגוסט הייתה ירידה חדה בכל אחד מארבעת המאזנים המרכיבים את המדד. מאזן הציפיות לגבי המצב הכלכלי של משק הבית ירד מ-3%- בחודש יולי ל-15%- בחודש אוגוסט. מאזן הציפיות של הפרטים לגבי המצב הכלכלי במדינה ירד מ-22%-  ל-44%-, מאזן הציפיות לגבי מספר המובטלים ירד מ-36%- ל-43%- ומאזן הציפיות של הפרטים לגבי חיסכון של משק הבית ירד מ-28%- ל36%-. למעט השינוי במאזן הציפיות של הפרטים לגבי חיסכון של משק הבית, היו השינויים בשלושת המאזנים האחרים המרכיבים את המדד מובהקים ברמת מובהקות סטטיסטית מקובלת (95%), כמו גם השינוי בערך המדד עצמו.  


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}