ב' אייר, תשע"ב
24 אפריל 2012
105/2012
כתבו ד"ר דמיטרי רומנוב, נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) החלה לבצע באופן שוטף בחודש מרס 2011, סקר חודשי שוטף חדש – "סקר אמון צרכנים" ("Consumer Confidence Survey"). הסקר מהווה חלק מסדרת פעולות המתבצעות במסגרת הצטרפותה של ישראל לארגון ה- OECD. ראו פרטים נוספים על הסקר באתר הלמ"ס.

סקר זה, המתבצע בקרב אוכלוסיית בני 21 ומעלה, נועד לאסוף מידע על ההערכות של הפרטים לגבי השינויים הצפויים במצב הכלכלי, הערכות שעליהן מתבסס מדד אמון הצרכנים; לאסוף מידע על ציפיות לשינויים במדד המחירים לצרכן; לסייע לזהות תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים, ולאסוף מידע לגבי ציפיות לרכישות גדולות ולשינוים ברמת החיסכון של האוכלוסייה.

המתודולוגיה של הסקר תואמת את ההנחיות של ארגון ה - OECD לסקרים מסוג זה. בזכות זאת, מתאפשרת השוואה של מדד אמון הצרכנים בין המדינות החברות בארגון.

מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין 100. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. כאשר המדד קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים.


הגדרות והסברים :

להלן הממצאים המתארים את השינויים במדד CCI במדינות האיחוד הוותיקות, במהלך 2011-2012:

במדינות האיחוד האירופי הוותיקות, ניכרה בשנה האחרונה ירידה במדד CCI בעצמות שונות.

להלן תיאור השינויים על בסיס רבעונים:

מדינות שהחלו את שנת 2011 עם ערך מדד שלילי

מספר מדינות פתחו את שנת 2011 ברמת פסימיות גבוהה יחסית באשר לעתיד הכלכלי: יוון מציגה ברבעון ראשון ערך מדד של 69%-, ובמהלך השנה הפסימיות אף התגברה והערך מגיע לרמה של 81%- ברבעון ראשון בשנת 2012. גם פורטוגל שהחלה את שנת 2011 במדד נמוך יחסית (47%-), מגיעה במהלך 2011 לרמות פסימיות גבוהות יותר ובתחילת 2012 עומד ערך המדד על 54%-. 

מדינות בהן הפסימיות היתה מתונה יותר: באיטליה, בריטניה, ספרד וצרפת ערך המדד היה שלילי ברמה של 19%-  עד 25%- ברבעון ראשון של 2011, כאשר במהלך השנה באיטליה ובצרפת ניכרה ההחרפה המשמעותית ביותר מבין המדינות הללו - ערך המדד יורד ב-7 נקודות אחוז באיטליה (ל-32%-) וב-6 נקודות אחוז בצרפת (ל-25%-), במהלך חמשת הרבעונים שנבחנו. יחד עם זאת, רמת הפסימיות באיטליה ובצרפת נמוכה מזו שביוון ופורטוגל. בישראל, השינוי המתון יחסית במדד דומה לשינוי שנצפה בספרד, זאת על אף ששיעור האבטלה בספרד גבוה בהרבה משיעור האבטלה בישראל (למעלה מ-20% לעומת 6.5% בהתאמה).

בבלגיה, שבה ערך המדד הראה תמונה כמעט נייטרלית, ללא פסימיות או אופטימיות (ערך המדד היה 1%- ברבעון ראשון של 2011), גדלה רמת הפסימיות לערך של 16%- ברבעון הראשון של 2012.

מדינות שהחלו את שנת 2011 עם ערך מדד חיובי :

המדינה אשר החלה את השנה שעברה ברמת האופטימיות הגבוהה ביותר היא שוודיה, עם ערך של 25%, ואחריה פינלנד עם ערך של 19%. כעבור שנה, הציבור בשוודיה ובפינלנד, על אף שבאופן כללי אינו מגלה פסימיות, מגלה אופטימיות מתונה הרבה יותר, וערך המדד מגיע ל- 7%-6% ברבעון ראשון 2012.

באוסטריה, רמת האופטימיות ברבעון הראשון של 2011 הפכה כעבור שנה לפסימיות, וערך המדד ירד מ-10% ל-9%-. השינוי בערך המדד בהולנד בתקופה זו, מראה על שינוי גדול יותר בהערכות הציבור (שינוי של 31- נקודות אחוז): שנת 2011 החלה ברמת אופטימיות (ערך מדד 8%) דומה לזו שבאוסטריה, דנמרק וגרמניה, אך כעבור שנה ערך המדד בהולנד (23%-) מצביע על רמת פסימיות גבוהה יותר מאשר במדינות אלה.

גרמניה, דנמרק שהחלו את 2011 ברמת אופטימיות דומה לזו של אוסטריה והולנד, ירדו ברמת האופטימיות אך לא גלשו לערכים שליליים של המדד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}