כ"ד תשרי, תשע"ג
10 אוקטובר 2012
264/2012
כתבו לירון סיון-שרמן, נועה לוי, תחום צריכה וכספים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הכנסה כספית לחודש למשק בית בשנת 2011 בהשוואה לשנת 2010 :

 • ההכנסה הכספית ברוטו לחודש למשק בית -  14,629ש"ח, ירידה ריאלית של 1.7% לעומת שנת 2010 וההכנסה הכספית נטו לחודש למשק בית - 12,345 ש"ח, ירידה ריאלית של 0.6% לעומת שנת 2010

 • ההכנסה הכספית ברוטו למשק בית שראשו שכיר (16,854 ש"ח) ירדה ריאלית ב- 2.4% 

 • ההכנסה הכספית ברוטו למשק בית שראשו עצמאי (19,434 ש"ח) ירדה ריאלית ב-3.9%  

 • ההכנסה הכספית ברוטו למשק בית שראשו לא עבד (6,288 ש"ח) עלתה ריאלית ב-1.5% 


אי-השוויון בין משקי בית ונפשות :

 • הכנסתם של שני העשירונים העליונים מהווה 39.3% מסך ההכנסה נטו של כלל משקי הבית באוכלוסייה, לעומת שני העשירונים התחתונים שחלקם בסך ההכנסה הוא 6.7%

 • הכנסתם של העשירונים האמצעיים (3-8) מהווה 54% מסך ההכנסה נטו של כלל משקי הבית באוכלוסייה; חלק זה לא השתנה בחמש עשרה השנים האחרונות

 • בשנת 2011 עמד מדד ג'יני לאי שוויון (מדד מקובל למדידת אי-שוויון בחלוקת הכנסות, ערכי המדד נעים בין 0 לציון שוויון מלא, לבין 1 לציון אי-שוויון מלא) בין משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית על 0.378 נקודות, במדינות ה-OECD עומד מדד זה בהשוואה בין נפשות על 0.31

   
הכנסה ממוצעת ברוטו לשכיר מעבודה שכירה בשנת 2011 :

 • ההכנסה ברוטו לחודש לשכיר - 8,325 ש"ח, ירידה ריאלית של 0.6% לעומת שנת 2010

 • הכנסה ברוטו לחודש לגבר שכיר הייתה 9,976 ש"ח, הכנסת אישה שכירה - 6,599 ש"ח

 • ההכנסה ברוטו ממוצעת לשעה לשכיר - 49.1 ש"ח

 • הכנסה ברוטו לשעה לגבר שכיר 53.0 ש"ח, הכנסת אישה שכירה- 44.0 ש"ח

 • הכנסת אישה שכירה לחודש מהווה 66% מהכנסת גבר ולשעה - 83%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}