ל' תשרי, תשע"ג
16 אוקטובר 2012
271/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • 55% מקרב מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות המשיכו בלימודים אקדמיים תוך חמש שנים מסיום התואר הראשון, לעומת 32% מקרב מקבלי תואר ראשון מהמכללות האקדמיות.

  • 45% מקרב בוגרי האוניברסיטה המשיכו לתואר שני ו-6% המשיכו לתואר שלישי, לעומת 29% מבוגרי המכללות האקדמיות שהמשיכו לתואר שני ואחוז אחד שהמשיך לתואר שלישי.

  • שיעור הבוגרים מתחומי מדעים והנדסה שהמשיכו ללימודי תואר שלישי גבוה פי ארבעה משיעור הממשיכים מתחומי מדעי הרוח והחברה (8% לעומת 2%).

  • רק שליש ממקבלי תואר שני שיפרו את שכרם כתוצאה מקבלת התואר השני.

  • 45% מבוגרי תואר ראשון השתתפו בהכשרה מקצועית לאחר סיום התואר הראשון.

  • כמחצית מהמועסקים (48%) עובדים בעבודה שקשורה מאוד ללימודי התואר הגבוה ביותר שלהם ועוד כשליש (28%) עובדים בעבודה שקשורה חלקית ללימודיהם.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}