א' שבט, תשע"ב
25 ינואר 2012
021/2012
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ציפיות מנהלי החברות במגזר העסקי, על פי נתוני הסקר, לגבי שער החליפין של דולר ארה"ב בעוד שניים עשר חודשים גבוהות מהציפיות בעוד שלושה חודשים. הצפיות לגבי שער החליפין של דולר ארה"ב בעוד שלושה חודשים זהות כמעט לחלוטין עם שער הדולר הממוצע באותו החודש.

  • בכל הענפים מלבד מלונאות השיבו מעל 50% מהמדווחים שהמצב הביטחוני אינו מהווה עבורם מגבלה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}