ט' חשון, תשע"ג
25 אוקטובר 2012
287/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בעקבות עליית שער הדולר ניתן לראות שהתפלגות ציפיות המנהלים עלתה בהתאם ובחודש ספטמבר הוא נע סביב ה-4 ש"ח לדולר בעוד שחודש יוני הוא היה סביב ה- 3.9 ש"ח לדולר

  • בענף התעשייה 19% מהמנהלים ציינו שהמגבלה "חדירה לשווקים חדשים" מהווה עבורם מגבלה חמורה.

  • בענף הבינוי 37% מהמנהלים ציינו שהמגבלה "מחסור בעובדים (בעבודות רטובות)" מהווה עבורם מגבלה חמורה, 33% ציינו שהמגבלה "מחסור בעובדים (בעבודות לא רטובות)" והמגבלה "עיכובים בקבלת היתרים/אישורים" מהווה עבורם מגבלה חמורה.

  • בענף המלונאות 16% מהמנהלים ציינו שהמגבלה "מחסור בהזמנת תיירים מחו"ל"  מהווה עבורם מגבלה חמורה. המגבלה "המצב הביטחוני בישראל" מהווה עבור 37% מהמנהלים שהשיבו מגבלה מתונה. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}