כ"ו כסלו, תשע"ג
10 דצמבר 2012
334/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נובמבר 2012 :

  • מאזן הפעילות העסקית הכוללת בנובמבר הגיע לרמה הנמוכה ביותר עד כה בסקר 15.7%- , (לעומת 14.0%- באוקטובר). מניתוח נתוני הסקר עולה כי מדווחים שענו עד ל-15 בנובמבר (תחילת מבצע "עמוד ענן" ) העריכו שמאזן הפעילות העסקית יהיה טוב יותר מחודש קודם (12.4%-) ואילו מדווחים שענו לאחר ה-15 בנובמבר (כולל) העריכו שמאזן הפעילות העסקית יהיה גרוע יותר מאשר בחודש הקודם (19.5%-).

  • מבצע "עמוד ענן" השפיע בעיקר על המאזנים של ענף המלונאות. בניתוח נתוני הסקר עולה כי מדווחים שענו עד ל-15 בנובמבר  העריכו שמאזן הפעילות העסקית בענף יהיה חיובי (15.6%) ואילו מדווחים שענו לאחר ה-15 בנובמבר (כולל) העריכו שמאזן הפעילות העסקית יהיה גרוע בהרבה מאשר בחודש הקודם ואף השלילי ביותר מתחילת הסקר (44.6%-).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}