כ"ט חשון, תשע"ג
14 נובמבר 2012
309/2012
כתבו ניסן יהודה, אביתר קירשברג (תחום מדע וטכנולוגיה)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • ב-2010 פעלו במשק 233 חברות בתחום הביוטכנולוגיה והועסקו בהן 4.5 אלפי מועסקים לעומת שנת 2002 בה פעלו 148 חברות והועסקו בהן 3.4 אלפי מועסקים.

 • כ-81% מהחברות הפועלות בתחום בשנת 2010 הינן חברות העוסקות בפיתוח מוצרים ביוטכנולוגיים ומסווגות לענף מחקר ופיתוח (ענף מו"פ). מספר המשרות בחברות אלו גדל בכ-40% לעומת שנת 2002 , מספר המשרות של החברות העוסקות בייצור מוצרי ביוטכנולוגיה קטן ב-10%.

 • 75% מהחברות מעסיקות פחות מ-20 משרות בחברה.

 • הכנסות חברות הביוטכנולוגיה היו 3.3 מיליארד ש"ח, מתוכן 2.2 מיליארד ש"ח (67%) הכנסות ממכירת מוצרי ביוטכנולוגיה, גידול של פי 2.3 לעומת שנת 2002.

 • 76% מהכנסות החברות מקורן ביצוא, 98% ממכירות המו"פ הביוטכנולוגי נמכר לחו"ל.

 • 41% מסך הפעילויות בכל תחומי הביוטכנולוגיה נמצאים בשלב המחקר, 45% בשלב הפיתוח וכ-14% בשלב היצור.

 • בריאות האדם מהווה 54% מסך היישומים ו-46% מתחלקים בין 8 היישומים האחרים(בריאות וטרינרית, ביוטכנולוגיה חקלאית, סביבה וכו).

 • 81% מהחברות, 27% מההכנסות ו-51% מהמשרות משתייכות לענף המו"פ.

 • הוצאות המו"פ הביוטכנולוגי הסתכמו ב-1.5 מיליארד ש"ח, גידול של 58% לעומת שנת  2002. 36% מהן עלות שכר ו-33% תשלומים לגורמי חוץ.

 • עלות עבודה לשכיר במו"פ ביוטכנולוגי היא 254 אלף ש"ח לעומת 305 אלף ש"ח בחברות דומות בענף המחקר והפיתוח.

 • 42 חברות בלבד(18% מהחברות)רוכשות ידע או פטנטים.

 • גורמי עלות ומימון מהווים את החסם העיקרי לפעילות בתחום הביוטכנולוגיה בגלל חוסר במקורות תקציב בחברה או בקבוצת החברות אליה משתייכת החברה.

 • סך המימון לפעילות בתחום הביוטכנולוגיה ממקורות ממשלתיים גדל מ-109 מיליוני ש"ח ב-2002 ל-175 מיליוני ש"ח ב-2010.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}