ו' שבט, תשע"ב
30 ינואר 2012
024/2012
כתבו יונתן חוברה, נאוה ברנר (תחום חשבונות ההוצאה לשירותים החברתיים)


 
הסקר עסק בפעילות חברות מסחור ידע שליד שבע אוניברסיטאות המחקר במדינת ישראל :

 • חברות מסחור ידע, מגישות מידי שנה בארץ ובחו"ל כ-400 בקשות ראשוניות לפטנטים (כ-94% מסך הבקשות מוגשות בחו"ל).

 • המצאות הינו התחום הכמעט בלעדי שבו החברות למסחור ידע מתמקדות.

 • עיקר ההכנסות מקניין רוחני ותמלוגים שהתקבלו בשנת 2009 הגיעו מתחום רפואה ומדעי החיים
  (כ-92%).

 • כל חברות מסחור ידע הצהירו שהאמצעי העיקרי להגנת על קניין הרוחני היה בקשה לרישום פטנט.

 • מאז הקמתן, חברות למסחור ידע היו מעורבות בהקמת 151 חברות הזנק, מתוכן 44 חברות הזנק אינן פעילות.

 • בשנים 2009-2008, כ-1,000 דיווחים על קניין רוחני בתחום ההמצאות הוגשו ע"י חוקרי האוניברסיטאות השונות לבדיקה בחברות למסחור ידע, מתוכן החברות החליטו להגן על כ-700.

 • בחברות מסחור הידע, מרבית הפטנטים שמוסחרו הינם של חברות ישראליות, עיקר התמלוגים שהתקבלו הגיעו מחברות ישראליות וכמו כן רוב החברות ההזנק שהוקמו היו בישראל.

 • כ-62% מהעובדים המקצועיים הינם בעלי תואר ראשון או שני, הרוב - 31% עוסקים בחברת מסחור הידע בפטנטים וזכויות משפטיות.

 • פעילות ישראל במסחור ידע ביחס לגודל מגזר ההשכלה הגבוהה, בולטת בהשוואה לקנדה, אוסטרליה, ארה"ב ובריטניה, במספר הבקשות להגנה על קניין רוחני, במספר הבקשות הראשוניות לרישום פטנטים ובהכנסות ממכירת קניין רוחני ותמלוגים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}