ב' אייר, תשע"ב
24 אפריל 2012
103/2012
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בחודש מרס 2012 חלה עלייה של קרוב ל-20% במספר המשרות הפנויות במגזר העסקי (לעומת חודש פברואר), 68.8 אלף משרות פנויות בדומה למספר המשרות הפנויות שהיה בחודש דצמבר 2011. בהשוואה למרס 2011, מספר המשרות הפנויות עלה בקרוב ל-19%.

  • העלייה הגדולה ביותר במספר המשרות הפנויות בחודש מרס (לעומת חודש פברואר), נרשמה בענף שירותי אירוח ואוכל, 4.9 אלף משרות פנויות יותר מחודש פברואר.

  • בחודשים ינואר - מרס 2012 המשרה הנחוצה ביותר הייתה לעובדי מכירות (סוכני מכירות, יועצי מכירות, מוכרים וזבנים בחנויות ובתי כלבו וכד') - 7.7 אלף משרות פנויות בממוצע, שהן מהוות % 12.2 מהמשרות הפנויות בחודשים אלה.  עלייה של כ- 10% במשרות הפנויות מחודש מרץ 2011.

  • בקרב מהנדסים חלה עלייה של כ- 6% בביקוש למשרות פנויות מחודש מרס 2011 ועד חודש מרס 2012 (3,250 משרות פנויות ו- 3,450 משרות פנויות בהתאמה). בקרב מהנדסי מחשבים חלה גם כן עלייה של כ-20% (1,320 משרות פנויות בחודש מרץ 2011 ו- 1,600 משרות פנויות בחודש מרס 2012).

  • בקרב עובדי בניין (רצפים, סתתים, טייחים, ברזלנים, מרכיבים מאלמנטים טרומיים וטפסנים) חלה עלייה של 75% בביקוש למשרות פנויות מחודש מרס 2011 ועד חודש מרס 2012  (1,980 משרות פנויות ו- 3,450 משרות פנויות בהתאמה). בקרב בנאים נצפתה עלייה של 33% מחודש מרס 2011 ועד חודש מרס 2012   (2,500 משרות פנויות בחודש מרץ 2011 ו- 3,330 משרות פנויות בחודש מרס 2012).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}