כ"ה תשרי, תשע"ג
11 אוקטובר 2012
267/2012
כתבו דוד מעגן (תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה), מתן שוקרון (תחום השכלה גבוהה ומדע)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

  • בחינוך הממלכתי-דתי, שיעור התלמידים הלומדים מקצועות מדעיים נמוך בהשוואה לחינוך הממלכתי העברי.

  • בחינוך הממלכתי העברי, שיעור התלמידים הלומדים מקצועות מדעיים גבוה יותר ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה, בהשוואה ליישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה.

  • בחינוך הממלכתי העברי ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה, ממוצע השעות לכיתה במתמטיקה גבוה יותר, בהשוואה ליישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}