י"א אב, תשע"ב
30 יולי 2012
194/2012
כתבה מרינה שפס, תחום עלייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
עובדים מחו"ל  בעלי אשרת עבודה שנכנסו לישראל בשנת 2011 :​

בשנת 2011 נכנסו  לישראל 32.7 אלף עובדים מחו"ל (אזרחים זרים) בעלי אשרת עבודה [1] . באותה שנה, יצאו מישראל 32.4 אלף עובדים מחו"ל שנכנסו באשרת עבודה. זאת על סמך נתוני ביקורת הגבולות. 

בעלי אשרת עבודה שנכנסו לישראל במהלך שנת 2011 הגיעו מכ- 100 מדינות. בשנת 2011 חל שינוי בהתפלגות בין מדינות המקור העיקריות, בהשוואה לשנת  2010  (לוח א').

תאילנד, מדינות ברית המועצות לשעבר והפיליפינים הובילו בשנת 2011 במספר נכנסים:  כ- 9.8 אלף נכנסים מתאילנד (30% מסך כל הנכנסים), כ-5.8 אלף נכנסים ממדינות ברית המועצות לשעבר (18% מסך הנכנסים).  כ-5.4 אלף נכנסים הפיליפינים (כ-17% מסך כל הנכנסים)

מהודו הגיעו כ-3 אלף נכנסים באשרת עבודה (כ-9% מסך כל הנכנסים). זוהי שנה שנייה בה תופסת הודו את המקום הרביעי במספר הנכנסים.

כמו כן, נרשמו 1.8 אלף נכנסים מנפאל וסרי לנקה (5% מסך כל הנכנסים כל אחת ). מסין נרשמו בשנת  2011  רק כ- 1.3 אלף כניסות של בעלי אשרת עבודה (4% מסך כל הנכנסים),

בשנת 2011 נרשמו רק כ-0.7 אלף נכנסים מארצות מפותחות (ארה"ב, גרמניה והממלכה המאוחדת), כ- 2% מסך נכנסים. חלקה של רומניה (0.9 אלף נכנסים) בדומה לשנת 2010 .

 75% מהנכנסים הגיעו ממדינות אסיה  ו- 24% ממדינות אירופה – בדומה לשנת 2010.


[1]
 כולל זרים שנרשמו כבעלי אשרת עבודה בגבול וכן זרים שקיבלו אשרת עבודה זמן קצר לאחר הגעתם לישראל, בלשכות המחוזיות של משרד הפנים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}