כ"א אב, תשע"ב
09 אוגוסט 2012
209/2012
כתבה גליה יוחאי, תחום מדדי עסקים ותעשייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2011 :

  • תוצר ICT (Information & Communications Technologies) הסתכם ב-83.4 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים (על פי אומדנים ראשונים) והיווה 17% מכלל התוצר העסקי במשק.

  • בשנת 2011 גדל תוצר ICT ב-1.5% לאחר שבשנת 2010 לא נרשם שינוי לעומת השנה הקודמת.

  • במספר המשרות בענפי ה-ICT נרשמה עלייה של 4% וחלקן בכלל המשרות במשק הישראלי הוא 7%, בדומה לשנה קודמת.

  • התמורה הממוצעת למשרה ב-ICT גדלה ב-4% (בהשוואה ל-2010): בענפי השירותים נרשמה עלייה של 5% ובענפי התעשייה עלייה של 2%.

  • יצוא ענפי ICT הסתכם בשנת 2011 ב-20 מיליארד דולר (במחירי 2005), חלקו מסך ייצוא סחורות ושירותים במשק היה 27% - דומה לשיעור שנרשם בשנת 2010.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}