כ"ד טבת, תשע"ב
19 ינואר 2012
016/2012
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אוקטובר-דצמבר 2011 (נתוני מגמה בחישוב שנתי) :

  • עלייה של 5.1% (במחירים קבועים) בסך כל פדיון רשתות השיווק [1], זאת בהמשך לעלייה של 3.9%  בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2011.

  • עלייה של 3.5% (במחירים קבועים) בפדיון של רשתות המזון, זאת לאחר עלייה של 2.7% בחודשים יולי-ספטמבר 2011.


בשנת 2011 :


  • גדל סך הפדיון של רשתות השיווק במחירים קבועים ב-1.3%, בהשוואה ל-2010; זאת בהמשך לעלייה של 3.4% בשנת 2010.

  • בפדיון של רשתות המזון חל גידול של 0.8%, במחירים קבועים, בהשוואה
    ל-2010; זאת בהמשך לעלייה של 1.9% בשנת 2010.


[1] רשת שיווק: מספר חנויות (לפחות 3) של אותה רשת המוכרות מוצרים מכל ענפי המסחר (כולל מזון).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}