כ"ב חשון, תשע"ג
07 נובמבר 2012
300/2012

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בימים אלו הועלתה לאתר הלמ'ס הגרסה הסופית של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 :

גרסה חדשה זו מחליפה את הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993. הסיווג החדש מבוסס על המלצות האו"ם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה: ISIC (International Standard Classification of All Economic Activities), Rev. 4.

והוא נערך בשיתוף עם תת-הוועדה הציבורית המייעצת בנושא סיווג ענפי הכלכלה מטעמה של המועצה הציבורית לסטטיסטיקה תוך שיתוף נציגים ממשרדי ממשלה שונים.

במהלך 2008-2007 עודכנו מספר סיווגים כלכליים בינלאומיים והומלץ לבצע עדכונים מתאימים במדינות השונות.

הסיווגים הבינלאומיים שעודכנו הם :

  • הסיווג לענפי הכלכלה עודכן ב 2007 : International Standard Industrial Classification 4 (ISIC4
  • הסיווג למשלחי  יד עודכן ב-2008: International Standard Classsification of Occupations 2008 (ISCO08)
  • הסיווג הבינלאומי למוצרים עודכן ב-2007 Central Product Classification (CPC), כמו כן, סיווגי מוצרים הקשורים למסחר הבינלאומי: HS ו-SITC עודכנו גם הם ב-2007.
     
טיוטה ראשונה של - משלחי היד- הסיווג הישראלי הועלתה השנה לאתר הלמ'ס והיא בשלבי עבודה לקראת הכנת הגרסא הסופית ואילו סיווג המוצרים נמצא עדיין בשלבי בדיקה והתאמה למשק הישראלי.

הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה מאפשר סיווג מפעלים לקבוצות העוסקות בפעילויות כלכליות קרובות או דומות. הסיווג הוא מסגרת אחידה לאיסוף נתונים על עסקים ולדיווח עליהם, ומאפשר השוואה של נתונים לתקופה ארוכה. לכן נעשה מאמץ לשנות את הסיווג לעתים רחוקות ככל שניתן, וזאת כשעולה הצורך לתת ביטוי לשינויים מבניים רחבים שחלו בפעילויות המשק.

בארץ, במדינות העולם ובארגונים בינלאומיים נעשה שימוש נרחב בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה. נתוני הסטטיסטיקה הכלכליים (ייצור, הכנסה לאומית תעסוקה וכד') מסווגים על פי הפעילויות הכלכליות. שיטת סיווג ענפי הכלכלה עומדת לרשות המשתמשים השונים לצורכי: הפקת נתונים סטטיסטים, רישומים מינהליים, השוואה בין נתונים והשוואה בין-לאומית.

כמה מדינות בנו שיטות סיווג משלהן לענפי הכלכלה עם תאימות גבוהה למבנה ה-ISIC. מדינות רבות (וישראל בתוכן) אימצו את מבנה ה-ISIC לסיווג הלאומי שלהן.

הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 ערוך באופן היררכי במבנה התואם לרוב לסיווג הישראלי הקודם 1993 והסיווג  הבינלאומי: ענפי סדר(אותיות A-U), ענפים ראשיים (2 ספרות) ,ענפי משנה (3 ספרות) ותתי-ענפים (4 ספרות).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}