כ"ו חשון, תשע"ד
30 אוקטובר 2013
300/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בסוף שנת 2012 מנתה האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל 131.4 אלף תושבים . כ-84.6 אלף ילידי אתיופיה ו -  46.8 אלף ילדי ישראל שאביהם נולד באתיופיה.
• מרבית האוכלוסייה  ממוצא  אתיופי מתגוררת בשני מחוזות עיקריים: במחוז המרכז (כ-38% ) ובמחוז הדרום ( כ-24%).
• 89% מהנישאים ממוצא אתיופי נישאו לבן/בת זוג מאותו המוצא, גברים יותר מנשים (93% ו-86% בהתאמה).
• לידות חי: בשנת 2012 נולדו 3,023 תינוקות לנשים ממוצא אתיופי  . באותה שנה, היה מספר הילדים הממוצע שאישה ממוצא אתיופי צפויה ללדת במהלך חייה 2.8 ילדים.
• שיעור הזכאים לתעודת הבגרות בקרב התלמידים ממוצא אתיופי הגיע ב-2012 ל-54% מבין הנבחנים בהשוואה ל-73% בקרב כלל נבחני החינוך העברי, ואילו שיעור בעלי תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות עמד על כ-56% מבין הזכאים ממוצא אתיופי, בהשוואה ל-84% בקרב כלל הזכאים בחינוך העברי.
• בשנת תשע"ב  ובמעבר לתשע"ג, אחוזי הנשירה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה נמוך במקצת מזה של כלל תלמידי החינוך העברי: כ-1.6% מתוך כ-35 אלף תלמידים יוצאי אתיופיה שהתחילו ללמוד בכיתות א-יב בבתי ספר שבפיקוח משרד החינוך בתשע"ב, נשרו במהלך אותה שנה או במעבר לתשע"ג, לעומת 1.88% בכלל החינוך העברי.
• שני ענפי הספורט: כדורגל ואתלטיקה הם השכיחים ביותר בקרב הספורטאים ממוצא אתיופי, שכיחותם בקרב אוכלוסייה זו גבוהה במיוחד בהשוואה לחלקם בכלל האוכלוסייה. רובם הגדול (כ-85%) של הספורטאים ממוצא אתיופי עוסקים בכדורגל, לעומת 36% בלבד בכלל האוכלוסייה. באתלטיקה עוסקים 6.4% מהספורטאים ממוצא אתיופי, לעומת 1% מכלל אוכלוסיית הספורטאים הפעילים.
• שיעור הנשים מקרב הסטודנטים ממוצא אתיופי הלומדים לתואר ראשון היה גבוה יותר בהשוואה לשיעור הנשים מקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון – 66.8% לעומת 56.5% בהתאמה.
• ההוצאה הממוצעת במשקי בית יוצאי אתיופיה מסתכמת ב- 9,539 ₪ בחודש לעומת 14,272 ₪ בכלל משקי הבית.
• אחוז ההוצאה של יוצאי אתיופיה על מזון (ללא פירות וירקות), דיור וריהוט וציוד לבית גבוה מאשר בכלל האוכלוסייה. לעומת זאת, אחוז ההוצאה על בריאות ותחבורה ותקשורת אצל יוצאי אתיופיה נמוך מכלל האוכלוסייה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}