כ"ג כסלו, תשע"ד
26 נובמבר 2013
330/2013
כתב יהונתן חיון
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתוני דיור כלליים לשנת 2012:
• בממוצע הארצי, אחוז הגרים בדירות בבעלות הוא 67.9%, ואחוז הגרים בדירות  שכורות - הוא 26.9%
• 39.3% מבין בעלי הדירות משלמים משכנתא. התשלום החודשי הממוצע על משכנתא (למשלם) הוא 2,965 ₪ 
• ההוצאה החודשית הממוצעת לשכר דירה - 2,567 ₪
• שיעור הדירות בבעלות בישראל (קרוב ל70%) גבוהים מממוצע ה - OECD (63.2%) ומדורגים בתחילת השליש העליון בהשוואה לשאר מדינות ה - OECD
נתוני בעלות על דירה - 1997-2012:
• משנת 1997 ועד שנת 2012 הייתה ירידה מ- 70.2% ל- 67.9% בשיעור הבעלות על דירה אחת לפחות בקרב כלל משקי הבית
• בין השנים 1997 עד 2012 , הייתה עלייה מ-26.1% ל- 40.7% בשיעור הבעלות על דירה בעשירון התחתון
• בין השנים 2003 עד 2012 הייתה עלייה מ-3.2% ל-7.9% בשיעור הבעלות של משקי בית על שתי דירות או יותר
• הירידה הגבוהה ביותר בשיעורי הבעלות על דירה הייתה בקבוצת הגיל 30-39 - ירידה מ-68.7% ל-56.7%, ובפרט בקבוצת הנשואים בקבוצה זו
נתוני שכירות - 1997-2012:
• משנת 1997 ועד שנת 2012 הייתה עלייה מ- 24.3% ל-26.9% בשיעור הגרים בדירות שכורות, בקרב כלל
    משקי הבית.
• בעשירון התחתון הייתה ירידה מ- 69.3% ל-52.7% בשיעור הגרים בשכירות, עיקר העלייה הייתה בקרב עשירוני הביניים.
• לאורך השנים חלה עלייה גבוהה בשיעור הגרים בשכירות בקרב זוגות צעירים וירידה גבוהה בשיעור זוגות צעירים להם דירה בבעלות
• העלייה הגבוהה ביותר בשיעורי הגרים בדירות שכורות הייתה בקבוצת הגיל 30-39 - עלייה מ-25.2% ל-37.2%, ובפרט בקבוצת הנשואים בקבוצה זו.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}