ט' כסלו, תשע"ד
12 נובמבר 2013
312/2013
כתבה ורד שבו, תחום צריכה וכספים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הכנסה והוצאה חודשית ממוצעת לחודש:
• במשק בית בישראל ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש מכל מקורות ההכנסה, עבודה, הון, קצבאות ותמיכות היא: 16,577 ש"ח, ההכנסה נטו היא 13,829 ש"ח לחודש וההוצאה הכספית לתצרוכת היא: 10,751 ש"ח.
• ב-14 הערים הגדולות בישראל, ההכנסה הכספית נטו גבוהה מההוצאה הכספית לתצרוכת. הפער הגדול ביותר בין הכנסה כספית נטו להוצאה כספית לתצרוכת נמצא ברחובות - 5,809 ש"ח והנמוך ביותר בבני ברק  1,393 ש"ח.
• ברחובות ההכנסה הכספית נטו למשק בית הגבוהה ביותר - 16,800 ש"ח ובבני ברק ההכנסה הכספית נטו הנמוכה ביותר - 10,211 ש"ח.
• ברמת גן ההוצאה הכספית לתצרוכת הגבוהה ביותר למשק בית - 11,954 ש"ח ובבת ים ההוצאה הכספית לתצרוכת הנמוכה ביותר -  7,929 ש"ח.
• בתל אביב-יפו ההכנסה הכספית נטו לנפש וההוצאה הכספית לתצרוכת לנפש הן הגבוהות ביותר (6,687 ש"ח ו- 5,320 ש"ח, בהתאמה).

הרכב ההכנסה:
• בבני ברק כרבע מההכנסות מקורן בקצבאות ותמיכות בהשוואה ל-7.4% ברמת גן

הרכב ההוצאה:
• ברמת גן האחוז הגבוה ביותר על הוצאה לחינוך, תרבות ובידור - 15%, לעומת בת ים שבה אחוז ההוצאה על סעיף זה הוא הנמוך ביותר - 8.5%.
• בחיפה, אשקלון ובאר שבע מוציאים כחמישית מההוצאה לתצרוכת על תחבורה ותקשורת

תנאי דיור:
• בממוצע הארצי, אחוז הגרים בדירות בבעלות הוא 67.9% ואחוז הגרים בדירות שכורות-הוא 26.9%
• בראשון לציון - אחוז הגרים בדירות בבעלות הוא הגבוה ביותר - 73.2% ובתל אביב-יפו הנמוך ביותר 46.4%
• בירושלים, בני ברק ואשדוד - צפיפות הדיור הגבוהה ביותר - יותר מנפש אחת לחדר
• 39.3% ממשקי הבית להם דירות בבעלות משלמים משכנתא וההחזר החודשי הממוצע הוא 2,965 ש"ח לחודש
• בערי הדרום הגדולות, אשקלון, אשדוד ובאר שבע מעל מחצית משקי הבית להם דירות בבעלות משלמים משכנתא. 

בעלות על מוצרים:
• בירושלים - ל-54% ממשקי הבית יש מזגן, לעומת 81.4% בממוצע הארצי
• בראשון לציון - אחוזי הבעלות הגבוהים ביותר על רוב מוצרי התקשורת
• אחוז הבעלות הגבוה ביותר על קו טלפון אחד לפחות נמצא במשקי הבית בנתניה - 88.9% ואחוז הבעלות הגבוה ביותר על טלפון נייד אחד לפחות נמצא ברמת גן - 97.8%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}