ח' ניסן, תשע"ג
19 מרץ 2013
076/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נובמבר- ינואר2013 , נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א' ו- ב')
תעשייה, כרייה וחציבה*
• ירידה של 4.2% בייצור התעשייתי
• ירידה של 4.0% בייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העילית
• ירידה של 9.7% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ירידה של 3.8% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים
• אין שינוי במספר משרות השכיר
• ירידה של 1.6% בשעות העבודה למעשה{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}