ט' אדר, תשע"ג
19 פברואר 2013
043/2013
כתבו אייל כהנא (תחום עסקים - כלכלה), גליה יוחאי (תחום מדדי עסקים ותעשייה)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2012
• סך הייצור התעשייתי עלה ב- 3.7%  בהשוואה ל-2011, לאחר עלייה של 2% בשנת 2011  ו- 7.8% בשנת 2010
• הייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העילית עלה ב- 0.4% ; בשנת 2011 נרשמה עלייה של 3.8%      ובשנת 2010 7.1%.
• הייצור התעשייתי בענפי הטכנולוגיה העילית עלה ב- 8.1% לאחר יציבות שנרשמה בשנת 2011.

• היצוא במחירים קבועים  עלה ב- 5% ; בשנת 2011 ירד ב- 0.3% ובשנת 2010 עלה ב-12.6%.

• המכירות המקומיות במחירים קבועים עלו ב- 3.1%; בשנת 2011 עלו ב-3.5% ובשנת 2010
ב- 3.1%.

• עלייה של 0.5% נרשמה במספר משרות השכיר בתעשייה-גידול של כ-1,550 משרות. מהם כ-1,050 בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, כ-680 בענפי הטכנולוגיה העילית וכ-260 בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית. בענפי הטכנולוגיה המסורתית נרשמה ירידה של כ- 440 משרות שכיר.

• עלות העבודה למשרת שכיר בתעשייה גדלה בשנת 2012 ב-2% והסתכמה ב-175 אלף שקלים.
 
אוקטובר-דצמבר 2012 - נתוני מגמה בחישוב שנתי  (לוחות א' וב')
• עלייה של 1.1% בייצור התעשייתי ועלייה של 1.1% בייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העילית. מבין ענפי העוצמה הטכנולוגית, בלטה ירידה של 4.6% בענפי הטכנולוגיה המעורבת- עילית.

• ירידה של 0.4% במספר משרות השכיר (הירידה נרשמה בענפי הטכנולוגיה המסורתית ועלייה בענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית) ועלייה של 0.8% בשעות העבודה למעשה בתעשייה (הנובעת בעיקר מעלייה בענפי הטכנולוגיה המעורבת- מסורתית והמעורבת- עילית).
• המכירות המקומיות במחירים קבועים ירדו ב-5%, היצוא במחירים קבועים עלה ב-2.7%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}