ט' ניסן, תשע"ג
20 מרץ 2013
079/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• ברבע הרביעי של שנת 2012 ירד מספר המשרות הפנויות ל-63,095 (לעומת 65,272 משרות פנויות ברבע השלישי של 2012). 
• היחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-6.5 (לעומת 6.0 ברבע הקודם). הכוונה ליחס בין מבקשים לעבוד לבין משרות פנויות.
• יחס בין היצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע) נמצא בקרב מנתחי מערכות ובעלי משלח יד אקדמי במדעי מחשב (סמל 015), בקרב מהנדסי מחשבים  (סמל 027) ובקרב רצפים, סתתים, טייחים, ברזלנים (בבניין), מרכיבים מאלמנטים טרומיים, וטפסנים (סמלים 692-697).
• יחס בין היצע לביקוש גבוה מ-7 נמצא בקרב מדריכים חברתיים וקהילתיים (סמל 166), בקרב מנהלי פרסום ושיווק (סמל 223), בקרב קופאים (321), בקרב מחסנאים (סמל 341), בקרב פקידי משרד (סמל 372) ובקרב מוכרים וזבנים בחנויות ובבתי כלבו (סמל 420).
• בשנת 2012 עלה מספר המשרות הפנויות ל-65,301 (לעומת 64,872 משרות פנויות בשנת 2011).
• בשנת 2012 עלה היחס בין ההיצע לביקוש ל-6.0 (לעומת 5.2 בשנת 2011).



{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}