כ"ו תשרי, תשע"ד
30 ספטמבר 2013
263/2013
כתבו מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• ברבע השני של שנת 2013 עלה מספר המשרות הפנויות ל- 66.6 אלף משרות (לעומת 64.0 אלף משרות פנויות ברבע הראשון של 2013). 
• היחס בין ההיצע לביקוש  ירד ל-5.5 (לעומת 5.8 ברבע הקודם). הכוונה ליחס בין מבקשים לעבוד לבין משרות פנויות.
• היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים ירד ל-3.5 (לעומת 3.6 ברבע הקודם).
• יחס בין היצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע) נמצא בקרב מפתחי תכנה (סמל 2512).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}