כ"ח טבת, תשע"ד
31 דצמבר 2013
362/2013
כתבו מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• ברבע השלישי של שנת 2013 ירד מספר המשרות הפנויות ל- 62.9 אלף משרות (לעומת 66.6 אלף משרות פנויות ברבע השני של 2013). 
• היחס בין ההיצע לביקוש  עלה ל-5.9 (לעומת 5.5 ברבע הקודם). הכוונה ליחס בין מבקשים לעבוד לבין משרות פנויות.
• היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד ידועים עלה ל-3.7 (לעומת 3.5 ברבע הקודם).
• יחס בין היצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר במשלחי יד אלה מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע) נמצא בקרב מפתחי תכנה (סמל 2512).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}