ט' אלול, תשע"ג
15 אוגוסט 2013
224/2013
כתבו אסנת חזן, נאוה ברנר, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים החברתיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• תוצר המלכ"רים היווה 5.4% מהתוצר המקומי הגולמי בשנת 2010, ו- 5.5% בשנים 2012-2011.
• 49% מכלל הכנסות המלכ"רים בשנת 2010 הן מהעברות ממשלה, 30% ממכירת שירותים, 10% מתרומות ממשקי בית ומעסקים בארץ ו-9% מחו"ל, ועוד 2% מהכנסות מריבית ומרכוש.
• בשנת 2010, עלות העבודה של מלכ"רים בתחום החינוך והמחקר היוותה 62% מסך ההוצאות בתחום פעילות זה, לעומת 5% בתחום הפילנתרופיה והתנדבות.
• בשנת 2010, מרבית משרות השכיר במלכ"רים התרכזו בתחום חינוך ומחקר (49%), ואילו מרבית המתנדבים עבדו בתחום הרווחה (36%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}