כ"ח ניסן, תשע"ג
08 אפריל 2013
091/2013
כתבה שולמית מקסימוף, תחום מאזן תשלומים ומסחר בין-לאומי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• ירידה בצריכת מים עירונית - ב-2011 הסתכמה צריכת המים בעיריות ובמועצות מקומיות ב-66.3 מ"ק לנפש, לעומת 69.4 מ"ק לנפש בשנת 2010. צריכת המים העירונית בעיריות הסתכמה ב-67.2 מ"ק לנפש ירידה לעומת 70.4 מ"ק בשנת 2010, ובמועצות מקומיות צריכת המים העירונית הסתכמה ב- 60.9 מ"ק לנפש ירידה לעומת 64.5 מ"ק בשנת 2010.   
• ההכנסה הממוצעת מגביית ארנונה כללית לנפש הסתכמה בעיריות ב-2,760 ש"ח, במועצות אזוריות
ב-2,552 ש"ח ובמועצות מקומיות ב-1,233 ש"ח.
• ההכנסות העצמיות  של הרשויות המקומיות בשנת 2011 הסתכמו ב- 29,736 מיליוני ש"ח ירידה ריאלית של 0.1% בהשוואה לשנת 2010.
• מבין העיריות, בתל אביב-יפו ההכנסות העצמיות היוו 87.8% מהכנסות העירייה, ביהוד 86.2% ובקריית ביאליק 85.9%; ברהט הן היוו 22.4% ובאום אל-פחם היוו 30.3% מהכנסות העירייה.
• ב- 107 רשויות מקומיות חלה ירידה ריאלית בהכנסות העצמיות בשנת 2011. 
• הכנסות הרשויות מהשתתפות הממשלה בשנת 2011 הסתכמו ב-15,723 מיליוני ש"ח, גידול ריאלי של 3.3% בהשוואה לשנת 2010.
• בשנת 2011 נרשמה ירידה ריאלית של 14% בגירעון התקציבי של הרשויות המקומיות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}