ז' ניסן, תשע"ג
18 מרץ 2013
075/2013

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 


בשנת 2011:

• 804 אלף הרשעות נרשמו לנהגים, ו- 45 אלף הרשעות נרשמו להולכי רגל.
• 16% מהנהגים הישראלים (590 אלף) הורשעו בעברת נהיגה. לכל מורשע נרשמו בממוצע 1.3 הרשעות.
• 21% מהנהגים הישראלים הגברים, ו-10% מהנהגות הישראליות הורשעו בעברת נהיגה. לכל מורשע נרשמו בממוצע 1.4 הרשעות, ולכל מורשעת נרשמו בממוצע 1.2.
• נשים נהגות היוו 42% מכלל אוכלוסיית הנהגים הישראלים, אך הורשעו ב-22% מסך ההרשעות בעברות נהיגה.
• 13,707 זרים מאזורי יהודה והשומרון וחבל עזה הורשעו בעברת נהיגה (4,579 בשנת 2010). ממוצע ההרשעות לכל מורשע היה 1.2 (1.1בשנת 2010).
• נהגים בני 44-25 היוו 47% מכלל אוכלוסיית הנהגים הישראלים, אך הורשעו ב-54% מסך ההרשעות בעברות נהיגה.
• 6,843 ישראלים שאינם מורשים לנהוג הורשעו ב-7,955 הרשעות בעברות נהיגה, בעיקר מסוג: חנייה ועצירה במקומות אסורים ובתנאים מחמירים ונהיגה ללא רישוי או לאחר פסילה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}