ה' חשון, תשע"ד
09 אוקטובר 2013
277/2013
כתבו יונתן בר-און, מירי אלון (תחום השכלה גבוהה ומדע ), מאיה דניאלי, אביאל קרנצלר (תחום השכלה גבוהה ומדע), ליבי שפירא
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בשנת תשע"ג (2012/13) היו 67 מוסדות להשכלה גבוהה בהם למדו 309.6 אלף סטודנטים (מהם 46.5 אלף באוניברסיטה הפתוחה).
• בהשוואה לתשע"ב (2011/12), בתשע"ג, מספר הסטודנטים לתואר ראשון עלה ב-1.9% ומספר הסטודנטים לתואר שני עלה ב-3.8% . גידול זה נובע מהעלייה במספרם במכללות, בעוד שבאוניברסיטאות מספרם ירד במתינות.
• בשנת תשע"ג, לראשונה מספר הסטודנטים לתואר שני באוניברסיטאות לא עלה, ואילו במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך הוא עלה בשיעור גבוה (11.9% ו-15.6% , בהתאמה).
• כ-60% מצעירי ישראל צפויים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה במהלך חייהם וזאת בדומה לממוצע מדינות ה-OECD.
• בתשע"ג, קרוב למחצית מהסטודנטים לתואר ראשון למדו מדעי הרוח ומדעי החברה (47.1% יחד), כאשר רוב הסטודנטים לתואר שני למדו מדעי הרוח וכן עסקים ומדעי הניהול (30.1% ו-21.7%, בהתאמה), בעוד שהסטודנטים לתואר שלישי למדו בעיקר מדעי הטבע ומתמטיקה (39.1%) ומדעי הרוח (25%).
• בישראל, כחמישית מהלומדים לתואר שלישי לומדים מדעי החיים וזהו שיעור גבוה יחסית למדינות אחרות החברות ב-OECD (כפול מהשיעור הממוצע במדינות ה-OECD).
• בשנת תשע"ג למדו לתואר ראשון 7.3 אלף סטודנטים חרדים והם התמקדו בעיקר בתחום חינוך והכשרה להוראה (29% , לעומת 13.5% מכלל הסטודנטים לתואר ראשון)
• כ-18 אלף סטודנטים ישראלים למדו בחו"ל, וכ-4.5 אלף סטודנטים שאינם ישראלים, למדו בישראל.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}